Tindrà el planeta un futur digne?

L’esfera terrestre està en l’estat crític més important de la història  Fa anys que el planeta s’està destruint, s’estan desglaçant els Pols i cada vegada els gasos d’efecte hivernacle estan guanyant més