/

La lectura al segle XXI

Actualment podem llegir tant per Internet com per paper. El món de la lectura a evolucionat molt, permetent poder llegir digitalment. Hi ha aplicacions dedicades a la lectura en digital com wattpad.

Carnaval en la escuela

Los alumnos del Escorial han vivido un carnaval diferente El carnaval se celebra siete semanas después de la primera luna llena, pasado el solsticio de invierno. Es el período que precede a