El Ministeri d’Educació planteja canvis a Primària, ESO i Batxillerat

Es suprimiran els exàmens de recuperació a l’ESO i els alumnes de Batxillerat podran fer la selectivitat amb una assignatura suspesa

Per: Biel Camprubí, Aya El Marnissi, Laura Santanera, Pau Julià i Brian Barba

Aquest pròxim curs 2022/2023 hi podria haver canvis a l’educació secundària, al batxillerat i a la primària aplicats a totes les comunitats autònomes a partir d’un Reial Decret. Així ho han fet saber diverses fonts autonòmiques que han explicat que es tracta d’un esborrany elaborat pel Ministeri d’Educació. Cal dir però, que a Catalunya l’educació és competència de la Generalitat, així que el govern català serà qui decidirà els canvis que s’acaben aplicant.

ESO: Tres assignatures noves i sense exàmens de recuperació

El ministeri, ha acordat l’aplicació de noves assignatures tant a l’ESO com al Batxillerat i ha decidit suprimir o reduir-ne l’horari d’altres. Per una banda a la secundària hi haurà 3 assignatures noves, Valors Cívics i Ètics aplicada a tots els cursos, Formació i Orientació Personal i Professional que es farà a 4t d’Eso i serà opcional pels alumnes, i Tecnologia i Digitalització que es farà a 3r d’ESO i a 4t es dividirà en dues optatives. L’assignatura de filosofia deixarà d’aparèixer com a optativa i serà decisió de les comunitats autònomes seguir-la oferint o no. 

Per altre banda, l’alumnat de 3t d’ESO ja no haurà d’escollir al principi del curs, si es decanta cap a formació professional o batxillerat, ja que es farà al final de l’educació secundària, és a dir a 4rt d’ESO, de tal manera que aquesta decisió es retarda un any.

Un altre punt del que han parlat és el dels exàmens de recuperació. Segons han acordat, ja no caldrà fer-los. A partir d’aquí, cada comunitat autònoma haurà d’escollir el que cregui més convenient i serà aquesta decisió la que s’aplicarà als col·legis i instituts del territori. En cas de que s’hagi acordat la suspensió d’aquests exàmens, els equips docents decidiran si l’alumne d’ESO pasa de curs o no. S’ha pres aquesta mesura ja que la taxa d’abandonament escolar a Espanya és d’un 16% dels estudiants, molt més que la resta de països del seu entorn.

Primària: Avaluacions només a 2n, 4t i 6è

A primària només s’avaluaran els cursos de segon, quart i sisè, per tant, repetir a la resta de cursos serà totalment excepcional. Serà una decisió acordada pels pares i tutors i que, en cas que es decideixi aplicar, serà una mesura que haurà de servir per afavorir el desenvolupament del nen o nena.

Batxillerat: Amb un suspès a la selectivitat

En aquest pròxim curs també s’implementarà una nova modalitat del batxillerat, anomenada Batxillerat General. Aquesta modalitat està pensada per alumnes de 16 anys que encara tenen dubtes i no volen escollir un camí concret.

Per aconseguir el títol amb una assignatura suspesa, el professor decidirà si l’alumne ha assolit les competències fixades, a part s’hauran de complir una sèrie de requisits recollits aquí:

  • Que l’alumne/a hagi complert tots els objectius que s’han dut a terme a classe.
  • Que la mitjana de notes de les assignatures siguin igual o superior a cinc.
  • Que l’alumne/a no hagi faltat a classe freqüentment sense justificació

Redactors Juniors

, , , ,
close